Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst
MYENERGI

25 groene energietermen mét betekenis

Groene energietermen

Wanneer iets zich zo snel ontwikkelt als groene energie, dan is het lastig om op de hoogte te blijven van de laatste jargon. Het is eenvoudig om uzelf te verliezen in alle terminologie. Reden voor ons om u te helpen door 25 groene energietermen op een rij te zetten mét betekenis.

Groene energietermen

Onze missie is om zoveel mogelijk mensen te inspireren en onderwijzen in de mogelijkheden in het redden van onze planeet. Een groot deel daarvan bestaat uit de basisbegrippen uitleggen en ook te vertellen waarom we dat doen. Onderstaande groene energietermen zult u met regelmaat tegenkomen. We leggen graag uit wat ze betekenen.

Termen rondom klimaatverandering

Klimaatverandering houdt een significante verandering in de temperatuur en weersomstandigheden in, die afwijkt van de norm. Het is een van de grootste crises van de mensheid. Het omvat meer dan alleen de opwarming van de aarde; het verwijst ook naar alle veranderingen die gebeuren op onze planeet. Termen die u kan tegenkomen zijn:

CO2-voetafdruk

Deze term beschrijft de hoeveelheid koolstofdioxide die in de atmosfeer terecht komt als resultaat van het gedrag van individuen, organisaties of gemeenschappen.

Global Warming

Deze Engelse term geeft aan dat de algehele temperatuur van de atmosfeer op aarde stijgt. Men denkt dat het ontstaan is door het broeikaseffect, wat weer is ontstaan door de stijgende hoeveelheden koolstofdioxide, chloorfluorkoolstoffen en andere vervuilende stoffen in de atmosfeer.

Chloorfluorkoolstoffen (CFCs)

Chloorfluorkoolstoffen zijn een groep chemicaliën die bestaan uit chloor, fluorine, koolstof en waterstof.  In 1970 is ontdekt dat deze stoffen een chemische reactie veroorzaakten die de ozonlaag aan het vernietigen is en sterk bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ze werden gevonden in koelkasten en spuitflessen en waren tot het begin van de jaren 2000 veel gebruikt. Sindsdien zijn deze stoffen verboden.

Ozonlaag

De ozonlaag is onderdeel van de atmosfeer op aarde en vormt een barrière over de planeet. Het helpt om schadelijke radiatie van de zon tegen te houden.

Broeikaseffect

Het broeikaseffect verwijst naar de warmte van de zon die opgesloten zit in de atmosfeer. Dit gebeurt wanneer de zonnestralen de atmosfeer bereiken, maar niet terug gereflecteerd kunnen worden. De stralen worden geabsorbeerd door de broeikasgassen.

Broeikasgassen

Broeikasgassen zijn alle gassen die bijdragen aan het broeikaseffect doordat ze de zonnestralen absorberen. De meest bekende broeikasgassen zijn koolstofdioxide en chloorfluorkoolstoffen.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn gevormd door de restanten van dode organismen over miljoenen jaren heen. Ze zijn niet hernieuwbaar en eindig. Dat betekent dat ze niet vervangen kunnen worden als ze op zijn.

Hernieuwbare energietermen

Hernieuwbare energie omvat alle duurzame energie die afkomstig is uit natuurlijke bronnen, zoals wind, zon, water en geothermische warmte. Het omvat biomassa, hydro-elektriciteit, zonne-energie en -warmte, geothermische energie en windenergie.

Biomassa

Biomassa is een brede verzamelterm van alle organische stoffen, zoals landbouwgewassen, gft-afval, mest en hout of houtsnippers.

Geothermische energie

Geothermische energie, ook wel aardwarmte genoemd, is energie dat wordt gewonnen door de hitte van stoom- of heet waterreservoirs te gebruiken om een elektrische generator aan te drijven.

Waterkracht

Waterkracht verwijst naar de elektriciteit die wordt opgewekt door stromend water.

Zonne-energie

Zonne-energie is energie dat wordt opgewekt door de stralen van de zon. Vaak gebruikt men hiervoor zonnepanelen.

Getijdenenergie

Getijdenenergie maakt gebruik van de verschillen tussen eb en vloed. De energie van het bewegende water wordt in een turbine gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Golfenergie

Golfenergie maakt gebruik van de snel wisselende waterhoogtes op zee, de golven. Het lijkt daarmee sterk op getijdenenergie.

Windenergie

Windenergie maakt gebruik van de kracht van de wind. De windstromen zetten de wieken van een windturbine in beweging en creëren zo elektriciteit.

Slimme meter

Een slimme meter houdt het elektriciteitsverbruik in uw woning bij en geeft weer hoeveel elektriciteit u op dit moment gebruikt en hoeveel het kost. U kunt er ook op afstand uw energieverbruik mee controleren.

Lage CO2-uitstoot

Een lage CO2-uitstoot betekent dat u met een bepaalde technologie minder koolstofdioxide uitstoot in de atmosfeer.

Zonne-energie opslag

Een opslag voor zonne-energie zorgt ervoor dat de elektriciteit die u opwekt met uw zonnepanelen maar niet verbruikt niet automatisch terug gaat naar het net, maar opgeslagen wordt.

Watt (W)

Watt is een eenheid van vermogen en geeft weer hoeveel energie verbruikt wordt. Zo kan uw televisie bijvoorbeeld 80 tot 400 watt per uur verbruiken en een lamp rond de 60 watt.

Kilowattuur (kWh)

Kilowattuur betekent duizend watt per uur. Het geeft weer hoeveel elektriciteit verbruikt wordt.

Elektrische auto of Electric Vehicle (EV)

Een elektrische auto rijdt puur op elektriciteit en gebruikt een elektrische motor om voort bewogen te worden. Deze auto’s stoten minder broeikasgassen uit dan een bezine- of dieselauto en gebruiken geen eindige energiebronnen.

Photovoltaic (PV)

Photovoltaic verwijst naar de manier waarop zonlicht wordt omgezet in energie.

Hybride auto

Een hybride auto is een combinatie van een elektrische auto en benzine-/dieselauto in één. Het is een milieuvriendelijker alternatief voor een benzine- en dieselauto, omdat ze minder broeikasgassen uitstoten.

Elektrische auto op batterij of Battery Electric Vehicles (BEV)

Een elektrische auto op batterij is een auto die alleen werkt op een accu. Ze gebruiken geen brandstof of diesel en zijn 100 procent elektrisch.

Plug-in hybride of Plug-in Hybride Electric Vehicle (PHEV)

Een plug-in hybride auto is een auto die de combinatie van een elektrische batterij en een benzine- of dieselmotor gebruikt. Het verschil tussen een plug-in hybride auto en een hybride auto is dat de batterij van een plug-in hybride auto geladen kan worden. Een hybride auto kan niet via een externe lader opgeladen worden en laadt alleen op tijdens het rijden. Een plug-in hybride auto heeft vaak een groter bereik dan de conventionele hybride auto’s.

Myenergi energietermen

Onze missie bij myenergi is het creëren en innoveren van groene energieproducten die helpen om uw CO2-uitstoot en energierekening te verlagen.

Renewable Energy Definitions - zappizappi

Onze slimme EV-lader zappi gebruikt energie die u zelf opwekt met zonnepanelen of een eigen windturbine om uw elektrische auto te laden. Het kan ook gebruikt worden met energie van het net tegen de meest gunstige tarieven.

eddi

eddi is een eco-slimme energie-omleider die gebruik maakt van het overschot van uw zelfopgewekte energie om uw woning en water te verwarmen.

harvi

harvi is een zelfvoedende draadloze sensor die kan worden gebruikt naast zappi en eddi. Het slimme apparaat kan meten hoeveel energie u verbruikt en voorstellen hoe u op goedkopere, schonere manieren uw auto en woning kan voorzien van elektriciteit.

Leer meer over hernieuwbare energie

Bij myenergi blijven we nieuwe producten ontwikkelen die de wereld een stuk groener maken. Samen werken we aan een groene toekomst. Wilt u meer weten over onze missie? Neem contact op met ons groene team.

myenergi