Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst
MYENERGI

Wat zijn de 5 soorten hernieuwbare energie?

Soorten hernieuwbare energie

Om de CO2-uitstoot te verlagen is het belangrijk om van fossiele brandstoffen over te stappen naar schonere, groene energie. Door energie te gebruiken van hernieuwbare bronnen kunnen we de klimaatverandering tegengaan. Er zijn grofweg 5 soorten hernieuwbare energie te onderscheiden. Hieronder zullen we ze allemaal toelichten.

1) Windenergie

Windenergie wordt opgewekt door windturbines. Deze turbines zetten de kracht van de wind om in bruikbare energie. Het is een schone en duurzame vorm van energie. Het is een van de belangrijkste soorten hernieuwbare energie en wordt vaak toegepast in Nederland. Het is ook mogelijk om thuis een windturbine neer te zetten. Al leveren deze vaak niet genoeg energie op om uw volledige woning te voorzien van stroom.

2) Zonne-energie

Naar schatting maken zo’n 1,5 miljoen huishoudens in Nederland gebruik van zonne-energie door middel van eigen zonnepanelen. Van alle soorten hernieuwbare energie is deze vorm het eenvoudigst thuis op te wekken. Zonnepanelen maken gebruiken van het zonlicht en zetten deze om in bruikbare energie die u in huis kan gebruiken.  Wilt u uw opgewekte energie maximaal gebruiken? Dat kan met onze innovatieve zappi. Dit slimme systeem maakt gebruik van uw zelfopgewekte zonne-energie om uw elektrische auto te laden. Zappi bestaat uit drie modi, waartussen het eenvoudig kan wisselen om zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik te maken van uw energieproductie.

3) Geothermische energie

Geothermische energie betekent letterlijk aardwarmte. Het maakt gebruik van de warmte uit de aarde om energie op te wekken. Door middel van de warmte uit de grond, kan u met een speciale geothermische warmtepomp uw woning verwarmen én koelen.

4) Hydro-elektriciteit

Als we het hebben over soorten hernieuwbare energie, mag hydro-elektriciteit zeker niet ontbreken. Het is elektriciteit dat wordt opgewekt door waterkracht en goed voor maar liefst 71 procent van de hernieuwbare energie wereldwijd.

5) Biomassa

Biomassa haalt energie uit organische bronnen, zoals landbouwgewassen, gft-afval en mest. Deze stoffen worden vergist of vergast tot biobrandstof. Wanneer deze biobrandstof vervolgens wordt verbrand, komt daar energie bij vrij. 

Leer meer over deze soorten hernieuwbare energie

Wilt u graag meer weten over deze soorten hernieuwbare energie en hoe u zelf uw steentje kan bijdragen aan een beter klimaat? Ontdek onze hernieuwbare, groene energieproducten.

myenergi