Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst
MYENERGI

10 voordelen van hernieuwbare energie

Voordelen van hernieuwbare energie, sparki

Nu het nieuws vol staat met de schokkende effecten van klimaatverandering, lijkt het voor velen duidelijk hoe belangrijk het gebruik is van hernieuwbare energie. Mocht u toch nog niet overtuigd zijn, lichten we hieronder de tien voordelen van hernieuwbare energie toe.

1) Het is….hernieuwbaar!

Hernieuwbare energie raakt nooit op: stromend water, warmte van de kern van de aarde, zonneschijn en sterke wind zijn onuitputbaar en een grote bron aan hernieuwbare energie. Inmiddels liggen er in Nederland alleen al op 1,5 miljoen huizen zonnepanelen en naar verwachting zal dit aantal alleen nog maar stijgen. Een van de grootste voordelen van hernieuwbare energie is dat het je CO2-uitstoot flink verlaagd.

2) Lager onderhoud – Minder risico, meer winst

Een ander groot voordeel van hernieuwbare energie is dat het kosten bespaart. Groene energie kost minder dan het onderhouden van fossiele brandstoffen. Het lijkt duur om een windpark of zonne-park op te zetten, maar ze goedkoper op te wekken dan gas- en stroomstations. Het risico bij het opwekken van hernieuwbare energie is ook kleiner.

3) Hernieuwbare energie bespaart geld op lange termijn

Waar de gasprijzen alsmaar blijven stijgen, zorgen nieuwe technologieën en het grote verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu ervoor dat hernieuwbare energiebronnen alleen maar betaalbaarder zullen worden. Fossiele brandstoffen zullen in de loop der jaren opraken, waardoor ze alsmaar duurder zullen worden.

4) Belangrijk voordeel van hernieuwbare energie: Het milieu

Natuurlijk is een van de belangrijkste voordelen van hernieuwbare energie het milieu. De uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt, wat weer bevorderlijk is om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Van bosbranden in Australië tot de ongekende snelheid waarmee de ijskappen smelten, we worden bijna dagelijks geconfronteerd met de schadelijke effecten van het verbranden van fossiele brandstoffen. Het is dan ook niet gek dat we in Europa hebben afgesproken gezamenlijk onze uitstoot te verlagen en te zoeken naar klimaatvriendelijkere opties.

5) Minder afhankelijk van de import van energie

Normaal gesproken importeert Nederland meer energie dan het exporteert. De voorziening is dus sterk afhankelijk van het buitenland. In 1981 is voor het laatst meer elektriciteit geëxporteerd dan geïmporteerd. Ook België is sterk afhankelijk van de import van energie. Maar liefst 95 procent komt uit het buitenland. Beide landen zijn dus sterk afhankelijk van het buitenland en dat maakt ze beïnvloedbaar voor schommelingen in de globale vraag naar energie. Als de vraag naar energie groot is, dan betaal je als land zijnde meer voor de geïmporteerde energie. Economisch gezien heb je dan een minder sterke positie dan de landen waaruit je energie importeert.

6) Minder fracking!

Fracking  betekent dat er geboord wordt in gesteente om zo eenvoudiger olie, aardgas of aardwarmte te winnen. Het boren is erg controversieel. Het kan aardbevingen veroorzaken in nabije gebieden, waardoor de gemeenschappen daar in gevaar zijn.

7) Betere gezondheid

Fossiele brandstoffen laten veel schadelijke gassen vrij in onze atmosfeer. Dat weten we allemaal. Wat minder bekend is, of waar u wellicht niet meteen aan zal denken, is dat wij natuurlijk ook leven in deze vervuilde lucht.  Op lange termijn kan het inademen van deze lucht zorgen voor ademhalingsproblemen, hartaanvallen, neurologische problemen, kanker of een combinatie van andere mogelijk fatale complicaties. Naast de eerdere genoemde voordelen van hernieuwbare energie voor het milieu, heeft het dus ook een groot voordeel voor onze eigen gezondheid.

8) Lokale gemeenschappen

Er ontstaan steeds meer coöperaties die gezamenlijk in een wijk zorgen voor groene energie. Door deze lokale projecten groei je als gemeenschap dichter naar elkaar toe en werk je samen aan een groenere toekomst.

9) Meer banen

Door de groene industrie arbeidsintensiever is, creëer je automatisch ook meer banen. Er wordt geschat dat het investeren in zonne-energie anderhalf keer zoveel banen vrij maakt als bij het winnen van fossiele brandstoffen.

10) Het sneeuwbaleffect

Naast de banen die direct het gevolg zijn door investeringen in de groene industrie, zal het ook een sneeuwbaleffect hebben. Lokale bedrijven en industrieën profiteren mee. Gebouwen en woningen aanpassen om zuiniger met energie om te kunnen gaan, creëert veel banen.
Wilt u meer weten over de klimaatverandering, duurzame oplossingen of hernieuwbare energie? Neem gerust contact op met ons team.

myenergi