Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst
MYENERGI

Gevolgen van klimaatverandering: Feiten en fabels

Gevolgen van klimaatverandering

De wereld heeft eindelijk een punt bereikt waarin de gevolgen van klimaatverandering niet langer een controversieel onderwerp zijn.  We weten nu dat we sneller moeten handelen dan ooit om het effect van klimaatverandering tegen te gaan. Het compleet ontkennen dat de aarde opwarmt is nu een zeldzaam verschijnsel. Maar wat zijn precies de gevolgen van klimaatverandering?
Er heerst nog wat onduidelijkheid over wat klimaatverandering nu precies is en wat nu fabels en feiten zijn. Daarom helpen wij u graag op weg door een aantal opvattingen onder de loep te leggen.

1. Klimaatverandering is niet nieuw – De aarde is altijd al aan het veranderen

Wanneer we het vandaag de dag over klimaatverandering hebben, bedoelen we de veranderingen die door de mens zijn veroorzaakt. Het klopt dat het klimaat over de laatste 4 miljard jaar enorm is veranderd. Waar we ons nu echter zorgen om maken, zijn de gevolgen van klimaatveranderingen die de mens heeft veroorzaakt door het kappen van bomen en de verbranding van kolen, olie en gas.
Er zijn altijd cycli geweest van opwarming en afkoeling, maar deze duurden voorheen altijd duizenden jaren. Wat we nu zien is dat dezelfde veranderingen plaatsvinden in een paar decennia. Stijgende niveaus van koolstofdioxide in de atmosfeer komen overeen met de stijgende temperaturen op aarde. Het is zelfs zo dat 17 van de 18 warmste jaren ooit gemeten allemaal plaats hebben gevonden na 2001.
Wanneer de temperatuur stijgt, beginnen ijskappen te smelten en stijgt ook het zeeniveau. Een van de gevolgen van klimaatverandering is dat de oceanen met 27 centimeter zijn gestegen in de laatste 20 jaar.

2. Planten hebben koolstofdioxide nodig. Hoe meer we produceren, hoe beter het is

Koolstofdioxide op zichzelf is niet zo slecht, maar er is gewoonweg teveel van op aarde. Ja, planten en bossen hebben koolstofdioxide nodig om te overleven en absorberen grote hoeveelheden hiervan. Sinds de Industriële revolutie zijn we echter steeds meer en meer gaan produceren en we kappen bossen voor onze voedselproductie. Het resultaat van deze drastische verandering is dat de koolstofdioxide nu nergens heen kan en het de warmte die probeert te ontsnappen aan de aarde juist vasthoudt.

3. Dieren zullen zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden

Het klopt dat dieren en planten zich goed kunnen aanpassen aan veranderingen in hun omgeving, maar in het verleden hadden ze daar honderden of zelfs duizenden jaren de tijd voor. Nu moeten ze zich snel aanpassen, wat voor sommige soorten een enorme uitdaging is. Wanneer ze zich niet kunnen aanpassen, zullen ze op zoek moeten naar een andere leefomgeving. Ook dat is een uitdaging aangezien veel omgevingen kapot gemaakt worden om voedsel te kunnen verbouwen, wegen te leggen of huizen te bouwen.
Als gevolg van de klimaatverandering wordt verwacht dat ijsberen in 2100 zullen zijn uitgestorven. Ze hebben het ijs nodig om aan land te komen in de herfst en om hun jongen te voeden in de lente. Het ijs wordt echter pas later gevormd en smelt ook ieder jaar steeds eerder. IJsberen kunnen zich niet aan dit razendsnelle tempo aanpassen en hebben daardoor een steeds kleiner leefgebied.
Gevolgen van klimaatverandering

4. Hernieuwbare energie kost meer geld

Voor velen is dit verrassend, maar het opwekken van elektriciteit door hernieuwbare energie te gebruiken als zonnepanelen en windmolens is stukken goedkoper dan energie produceren door middel van fossiele brandstoffen en gas. Toch wordt er nog volop gebruik gemaakt van aardgas en fossiele brandstoffen.

5. Het is niet nodig om ons zorgen te maken over gevolgen van klimaatverandering

Dit is een van de grootste misvattingen. We kunnen onze kop niet langer in het zand blijven steken. We willen toch ook niet volgende generaties opzadelen met de gevolgen van klimaatveranderingen? Het is tijd om NU actie te ondernemen. Klimaatwetenschappers hebben gewaarschuwd dat we nog maar 12 jaar hebben om de gevolgen van klimaatverandering te beperken tot een maximum van 1,5 graden Celsius en een complete instorting te voorkomen.

De gevolgen van klimaatverandering zijn groot

We kunnen de gevolgen van klimaatverandering niet blijven ontkennen. Het is een grote milieucrisis en we moeten alles eraan doen wat we kunnen om het te stoppen en de schade te beperken. Klimaatverandering veroorzaakt ziektes, migraties en armoede over onze gehele planeet. Een thuis dat we willen behouden voor onszelf en toekomstige generaties.

myenergi