Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst
MYENERGI

Hydro-elektriciteit: Een gids over hernieuwbare energie

hydro-elektriciteit

Hydro-elektriciteit is elektriciteit dat wordt opgewekt door waterkracht. Het is een van de grootste, hernieuwbare energiebronnen in de wereld. Het is goed voor maar liefst 71 procent van de hernieuwbare energie wereldwijd. Tijd om eens te bekijken wat hydro-elektriciteit nu precies inhoudt.

Wat is hydro-elektriciteit?

De term ‘hydro’ is afkomstig van het Grieks en betekent water. Hydro-elektriciteit betekent dus simpelweg elektriciteit uit water. Al jarenlang wordt er gebruik gemaakt van de kracht van water om energie op te wekken, maar pas de laatste jaren is het ook een echt grote hernieuwbare energiebron geworden. De grootste waterkrachtcentrales bevinden zich momenteel in China, Brazilië, Rusland, Canada en de Verenigde Staten.

Hoe werkt het?

Hydro-elektriciteit is energie dat uit de kracht van stromend water wordt gehaald. Het stromende water draait een turbine rond die verbonden is aan een elektrische generator. Omdat het water voorspelbaar is, is waterkracht een van de meest betrouwbare bronnen van hernieuwbare energie.
De generator kan sterk variëren in grootte en daardoor ook in de hoeveelheid energie die opgewekt wordt. Hydro-elektriciteit werkt meestal volgens drie elementen: een centrale waar elektriciteit geproduceerd wordt, een rivier of dam dat kan worden geopend en gesloten om de stroming van water te controleren en een reservoir waar het water in opgeslagen kan worden.

Hoe duurzaam is waterkracht?

Volgens een rapport van Hydropower.org is in 2017 een uitstoot van 4 biljoen ton aan broeikasgas voorkomen doordat veel landen hun kolencentrales hebben vervangen door waterkrachtcentrales. Hoewel hydro-elektriciteit afkomstig is uit een schone energiebron, zijn er een aantal critici die zeggen dat deze bron niet duurzaam is. De grootschalige centrales die gebouwd moeten worden zijn kostbaar en kunnen het leven van de omliggende gemeenschappen en ecosystemen verstoren.

Welke vormen van hydro-elektriciteit zijn er?

Er zijn vier typen hydro-elektriciteit te onderscheiden:

  • Stuwdamcentrale: Een dam zorg ervoor dat de stroming van het water uit een groot reservoir wordt los gelaten. Het water stroomt dan door een turbine die vervolgens de kracht van het water omzet naar de generator.
  • Riviercentrale: Dit systeem gebruikt de kracht van stromend water uit een kanaal of rivier om de turbine te activeren. Over het algemeen hebben deze centrales geen opslagmogelijkheden. Een riviercentrale is vooral handig wanneer er sprake is van een continue, stabiele waterkracht.
  • Pompcentrale: Een pompcentrale maakt gebruik van waterkacht dat ontstaat door tussen hogere en lagere reservoirs water te pompen. Het systeem maakt daarbij gebruik van een overschot aan energie. Wanneer de vraag naar water hoog is, laten de turbines water van het bovenste reservoir los naar beneden om zo energie te genereren.
  • Getijdencentrale: Een getijdencentrale maakt gebruikt van de kracht van de golven op zee om zo stroom te produceren.

Het komt overigens ook vaak voor dat de bovenstaande typen overlappen en samen gebruikt worden in een grotere waterkrachtcentrale.

En wat nu?

Hydro-elektriciteit is goed voor 16% van de elektriciteit wereldwijd. We hebben nog een lange weg te gaan om alleen nog maar hernieuwbare energie te gebruiken. Bent u benieuwd welke stappen u zelf al kan zetten om zo schoon mogelijke energie te gebruiken en op te wekken? Neem contact op met ons team en ontdek onze groene energieproducten.

myenergi