Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst
MYENERGI

Hoe staat het ervoor met hernieuwbare energie in Nederland?

hernieuwbare energie in Nederland

Het CBS meldde onlangs dat in 2021 33 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen kwam. De productie is dat jaar met 22 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Een mooie ontwikkeling. We vertellen hieronder hoe de hernieuwbare energie in Nederland verdeeld is.

Uit welke bronnen komt de hernieuwbare energie in Nederland?

Nederland zit in de Europese middenmoot wat betreft het gebruik van hernieuwbare energie. Dit gebruik is echter wel aan het stijgen. In 2021 was ons aandeel 34 procent, terwijl dat in 2020 nog 26 procent was.
De productie uit zon is met 30 procent gestegen, uit wind met 17 procent en uit biomassa met 23 procent. De elektriciteitsproductie uit aardgas is gedaald met 22 procent. Deze daling is deels te wijten aan de grote stijging van de gasprijs.

Hoe zit het in Europa?

In 2019 kwam 34 procent van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. In 2020 was dit aantal al gestegen naar 37 procent. Twee derde werd van de totale productie kwam uit wind en hydro-elektriciteit. Daarnaast kwam 14 procent uit de zon, 8 procent uit biomassa en 8 procent uit andere hernieuwbare bronnen. Zonne-energie is hierbij de hardste stijger. In 2008 bestond slechts 1 procent van de productie uit zonne-energie.

Wat is het verschil tussen hernieuwbare energie en schone energie?

Schone energie is geproduceerd onder niet-vervuilende en onschadelijke omstandigheden. De meeste hernieuwbare energie is schoon, maar niet alle schone energie is hernieuwbaar. Kerncentrales en kolencentrales die minder schadelijke gassen uitstoten, kunnen ook schone energie produceren. Ze produceren natuurlijk geen hernieuwbare energie.
Hernieuwbare energie is duurzaam en natuurlijk te recyclen. De bronnen die het minst schadelijke gassen uitstoten zijn wind- en zonne-energie. Als we kijken naar deze twee vormen van hernieuwbare energie in Nederland, zien we dat er zo’n 1200 windmolens zijn en 1,5 miljoen huishoudens met zonnepanelen. Deze twee bronnen leveren van alle hernieuwbare bronnen de meeste energie in Nederland.

Waarom zouden we kiezen voor hernieuwbare energie in Nederland?

Om het effect van klimaatverandering tegen te gaan en onze CO2-uitstoot te verminderen, is hernieuwbare energie in Nederland steeds belangrijker geworden. Over de hele wereld moeten we op zoek naar duurzamere bronnen om onze aarde te behouden.
Het opwekken van energie thuis is de laatste jaren ook steeds populairder geworden. Veel mensen zien er de voordelen van in, zoals het besparen van energiekosten, het verlagen van je ecologische voetafdruk en je bijdrage leveren aan een beter klimaat.

Wat kunnen we nog meer doen?

De oplossing is simpel: Hoe meer fossiele brandstoffen we vervangen door hernieuwbare energiebronnen, hoe beter het is voor onze planeet. Om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we onze natuurlijke bronnen zo efficiënt mogelijk inzetten. Dat kan door zo duurzaam mogelijk energie op te wekken en de capaciteit te vergroten met groene energieproducten als zappi, eddi en harvi. Daarmee zijn we minder afhankelijk van het net en nieuwe energieproductie.
Wilt u meer weten over hernieuwbare energie in Nederland? Lees dan ook eens onze volgende gidsen:

myenergi