Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst
MYENERGI

Welke duurzame energiebronnen zijn er?

Duurzame energiebronnen

Zonne-energie, biogas, windenergie en kernenergie. Dat zijn een aantal voorbeelden van energiebronnen, maar niet allemaal zijn ze goed voor het milieu. Welke duurzame energiebronnen zijn er?

Fossiele en duurzame energiebronnen

Voordat we kijken naar verschillende vormen van duurzame energie, is het goed om een onderscheid te maken tussen fossiele en duurzame bronnen. Fossiele energiebronnen zijn vormen van energie die gebruik maken van grondstoffen die uiteindelijk opraken, zoals aardolie, aardgas, kernenergie en steenkool. Niet alleen zijn deze bronnen eindig, maar ze veroorzaken ook luchtvervuiling en stoten CO2 uit. Ze hebben een negatieve impact op de klimaatverandering.
Duurzame energiebronnen zijn hernieuwbaar en kunnen daardoor oneindig gebruikt worden. De aarde levert deze bronnen zelf aan. Ze vervuilen de lucht niet of veel minder en stoten minder CO2 uit. Om klimaatverandering tegen te gaan, is het goed als we met z’n allen overstappen naar duurzame energiebronnen.

Bekende duurzame energiebronnen

Wellicht kent u deze vormen van energie al. Een aantal duurzame energiebronnen zijn:

Zonne-energie

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Zonne-energie wordt opgewekt door zonneparken of -velden, maar kan ook bij u thuis opgewekt worden door zonnepanelen op het dak. Ongeveer 1,5 miljoen huishoudens in Nederland hebben zonnepanelen op hun dak. Van alle duurzame energiebronnen is zonne-energie het eenvoudigst thuis op te wekken.
Het is een schone bron. De productie van de zonnepanelen kost energie, maar door het hoge rendement van de panelen is dat binnen enkele jaren al gecompenseerd. Op dit moment zijn zonnepanelen nog lastig te recyclen. Diverse onderzoekers kijken hoe we dit in de toekomst kunnen verbeteren om zo ook de productie milieuvriendelijker te maken.
Heeft u ook zonnepanelen op uw dak en wilt u uw energie zo efficiënt mogelijk inzetten? Dat kan met onze innovatieve zappi. Dit slimme systeem maakt gebruik van uw zelfopgewekte zonne-energie om uw elektrische auto te laden.

Windenergie

Ook de wind is een onuitputtelijke duurzame energiebron. Deze vorm van duurzame energie wordt opgewekt in windparken, maar kan ook met een eigen windturbine opgewekt worden. Een eigen turbine plaatst u dan vaak in uw tuin. Ze zijn een stuk kleiner qua formaat en wekken ook minder energie op dan een turbine dat in een windpark staat. Vergelijkt u een eigen windturbine met zonnepanelen, dan zijn zonnepanelen rendabeler en beter geschikt om uw energiebehoefte te vervullen.

Waterkracht

Stromend water kan omgezet worden in energie. Het stromende water draait een turbine rond die verbonden is aan een elektrische generator. We noemen deze duurzame energiebron ook wel hydro-elektriciteit. Maar liefst 71 procent van de hernieuwbare energie wereldwijd bestaat uit hydro-elektriciteit.
Hoewel deze vorm van duurzame energie afkomstig is uit een schone energiebron, zijn er een aantal critici die het niet duurzaam vinden. Zij geven aan dat de grootschalige centrales die gebouwd moeten worden kostbaar zijn en het leven van de omliggende gemeenschappen en ecosystemen kunnen verstoren.

Biomassa

Biomassa is de meest gebruikte vorm van hernieuwbare energie in Nederland. Het bestaat uit verschillende organische materialen, die worden vergist of vergast tot biobrandstof. Vervolgens wordt dit verbrand, waardoor er energie vrij komt. De vraag of biomassa wel echt duurzaam genoemd mag worden, doet veel discussies oplaaien. Soms worden er namelijk speciaal gewassen geteeld voor biobrandstof en wordt er dus niet alleen gebruik gemaakt van restafval uit bijvoorbeeld de landbouw.

Aard- en bodemwarmte

Door middel van stromingen en warmwaterbronnen binnen de korst van de aarde kunnen we energie opwekken. Met speciale geothermische warmtepompen wordt deze warmte omgezet in energie. We noemen het ook wel geothermische energie. Het is vrij van koolstof en hernieuwbaar. Daarom is geothermische energie een duurzame energiebron.
Interessant? Lees ook: Hoe staat het ervoor met hernieuwbare energie in Nederland?

myenergi